Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin hoặc điền vào một biểu mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của Zebra Tech Việt Nam, phù hợp với yêu cầu, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần đăng ký.

 1. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để:

  • Cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các sản phẩm trang web dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận từ bạn) 
  • Tạo trải nghiệm cá nhân hóa cho bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi tốt hơn đến nhu cầu cụ thể của bạn)
  • Cải thiện dịch vụ khách hàng (thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi hiệu quả hơn đến yêu cầu dịch vụ và hỗ trợ của bạn)
  • Xử lý giao dịch (thông tin của bạn, công khai hoặc riêng tư, sẽ không bán, trao đổi, chuyển giao hoặc cung cấp cho bất kỳ công ty nào vì bất kỳ lý do nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp giao hàng sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt)
  • Quản lý một cuộc thi, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác trên trang web
  • Gửi email định kỳ (địa chỉ email mà bạn cung cấp cho quá trình xử lý đặt hàng có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật về đơn hàng của bạn, cũng như nhận được thông tin của công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v.) Lưu ý: Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email từ chúng tôi, chúng tôi bao gồm các hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết.

 

Zebra thu thap thong tin de cai luong chat luong dich vu khach hang

2. Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi: zebratech.vn, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin hoặc điền vào một mẫu.

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, tùy thuộc vào trường hợp, bạn sẽ được yêu cầu nhập tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi dưới dạng ẩn danh.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích gì?

Bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng trong một trong các cách sau:

Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi tốt hơn đến nhu cầu cá nhân của bạn) Để cải thiện trang web của chúng tôi (chúng tôi liên tục nỗ lực cải thiện các sản phẩm trang web dựa trên thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật của chúng tôi Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này và hoặc cập nhật ngày sửa đổi Chính sách Bảo mật dưới đây.

Chính sách này được sửa đổi lần cuối vào ngày 01.12.2022.

Quý vị có thể yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Để yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại đã cung cấp.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét về Chính sách Bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại đã cung cấp.